MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School
Wind Power Projects
Wind Power Projects

Türkiye'nin teorik hidroelektrik potansiyeli Dünyanın %1 i Avrupa'nın ise %16 sıdır. Türkiye'nin teknik olarak uygulanabilir hidroelektrik potansiyeli 36.000 MW tır.

1,283 bölge mevcut olup bunların yaklaşık 150 kadarı halihazırda kullanımdadır. 2008 yılında operasyonel hidroelektrik gücü toplam potansiyelin %38 ini oluşturmuştur (yaklaşık 13,830 MW).

Hidroelektrik gelişiminin özel finansman için cazip hale gelmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) hidroelektrik projelerini özel sektöre havale etmektedir.

Nisan 2008 tarihi itibariyle yeni hidroelektrik santralleri için EPDK ya yapılan özel sektör ruhsat müracaatları 13.700 MW a ulaşmış olup bu rakam özel sektörün katılıma olan ilgisinin ciddi bir göstergesidir. "Elektrik Enerjisi Üretme Amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Kanun" altında hidroelektrik enerjisi ister kanal veya nehir tipi olsun isterse de 15 km2 den az bir rezervuar alanı şeklinde olsun yenilenebilir enerji olarak kabul edilmektedir.

Mayıs 2008 tarihi itibariyle yaklaşık 300 adet 30 MW veya altındaki küçük ölçekli hidroelektrik enerjisi projesi işletime alınmış veya yapım aşamasındaydı. Aşağıdaki tablo 2006 yılına güncellenmiş Türkiye'deki hidroelektrik tesislerinin potansiyel gelişiminin bir genel taslağını sunmaktadır.