MidSEFF Katılımcı Bankalar

Akbank Türkiye İş Bankası

Geliştiren

European Bank

Destekleyen

European Union European Investment Bank

Project Danışma Ekibi

MWH Frankfurt School
Energy Efficiency Projects
Energy Efficiency Projects

Giderek artan enerji verimliliği (EV) Türkiye için bir önceliktir. Bu Türkiye'nin enerji tedarikini emniyete almasına, büyümeyi sürdürmesine, çevreyi korumasına ve iklim değişikliğini azaltmasına yardımcı olacaktır. Enerji Verimliliğinin arttırılması Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine tam katılım süreci ve Kyoto Protokolünün bir sonraki iterasyonunun gelişimine katılımı için önem arz etmektedir. Hükümet Enerji Verimliliğinin teşvik edilmesine yönelik politika ve düzenleme konularına eğilmeye başlamış olup şu anda Enerji Verimliliği yatırımlarını büyütmeye hazırlanmaktadır.

Türkiye'nin endüstrisi demir ve çelik ve metalik olmayan madenler (çimento, seramik, cam) gibi yoğun enerji gerektiren endüstriyel alt sektörlerin hakimiyeti altındadır. Demir ve çelik sektörü yüzde 22 oranıyla en büyük endüstriyel enerji tüketimi payına sahiptir, bu sektörü yüzde 19 la metalik olmayan alt sektör (çimento, cam, seramik, tuğla) takip etmekte olup diğer bir yoğun enerji gerektiren endüstri olan kağıt yaklaşık yüzde 3 civarında enerji tüketmektedir. Diğer yoğun enerji tüketen endüstrilere yüzde 12 ile kimyasallar, ve beheri yüzde 9 oranıyla gıda ve tekstil dahildir. Aşağıdaki rakamlar 2007 yılı endüstriyel enerji tüketim oranlarının dökümünü sunmaktadır.

Türkiye'de özellikle küçük ve orta çaplı kuruluşlar fakat aynı zamanda seramik ve kimyasallar gibi bazı geniş çaplı endüstriler için enerji verimliliği ve tüketime yönelik geniş ve yakın zamanlara ait sektörel veriler bulunmamaktadır.

Aşağıdaki tablo hem elektrik enerjisi hem de yakıt için endüstriyel sektör türünde enerji tasarrufu potansiyelini özetlemektedir.